การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคน

 

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Beta Glucan

 

เลือกซื้อที่มีความบริสุทธิ์ของ Beta Glucan ไม่น้อยกว่า 80% ต่อเม็ดและมีการรับรองมาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ 
Intouch Pure Beta Glucan Plus C มีความบริสุทธิ์ของ Beta Glucan ไม่น้อยกว่า 85% ต่อเม็ด

Powered by MakeWebEasy.com