เข็มฉีดยา nipro hypodermic needle เบอร์ 18 เบอร์ 18 1นิ้วครึ่ง

Attribute:

เบอร์

18g x 1 นิ้ว 18g x 1 นิ้วครึ่ง 21g x 1 นิ้ว 21g x 1 นิ้วครึ่ง 22g x 1 นิ้ว 22g x 1 นิ้วครึ่ง 23g x 1 นิ้วครึ่ง 24g x 1 นิ้ว 24g x 1 นิ้วครึ่ง 25g x 1 นิ้ว 25g x 1 นิ้วครึ่ง 26g x 1 นิ้ว 26g x ครึ่งนิ้ว 23g x 1 นิ้วครึ่ง 27g x ครึ่งนิ้ว

Share

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy